HOW TO

HOW TO

มือใหม่เริ่มวิ่งเทรลควรเลือกรองเท้าอย่างไร?

เป็นคำถามที่นักวิ่งหลายๆคนหาคำตอบอยู่ ถึงแม้จะมีประสบการณ์ในกาวิ่งมาพอสมควรแล้วก็ตาม เนื่องจากกีฬาวิ่งเทรล ถึงแม้จะได้รับความนิยมในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา แต่องค์ความรู้หรือการประสบการณ์ก็ยังอยู่ในวงแคบๆ...