กรอกโค้ดลดเพิ่ม เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ PAY DAY SALE